Partnerzy:

Organizatorzy:

Partner Brązowy:

Partner:

Patronat Honorowy:

Patronat Medialny:

Agenda:

Informacja od organizatorów

Szanowni Państwo,

Kongres Rynku Lotniczego odbędzie się w formule stacjonarnej z udziałem publiczności (w liczbie i reżimie zgodnymi z aktualnymi wytycznymi, tj. 1 osoba / 15m2. Do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione, które potwierdzą ten fakt)

Planowana jest również transmisja online Kongresu. Szczegóły podamy bliżej terminu wydarzenia.

Pozdrawiamy
Zespół TOR Konferencje

9:00

Rejestracja uczestników

10:00

Otwarcie Kongresu

 • Adrian Furgalski, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

10:05

Rok 2021 w branży lotnictwa

 • Sebastian Mikosz, Starszy wiceprezes Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA)

10:20

Wystąpienie partnera Kongresu

10:40

DEBATA: Wyzwania dla lotnictwa cywilnego w popandemicznej rzeczywistości

 • Sytuacja przewoźników w dobie pandemii i ich otoczenia (w tym firm handlingowych)
 • Perspektywy dla lotnisk regionalnych
 • Przewidywania co do dalszej sytuacji w lotnictwie cywilnym

W gronie panelistów:

 • Adrian Furgalski, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Aleksandra Juda, Prezes Zarządu LOT Aircraft Maintenance Services
 • Sebastian Mikosz, Starszy wiceprezes Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA)
 • Piotr Samson, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • Artur Tomasik, Prezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych, Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA

Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor Zarządzający, redaktor naczelny, TOR Wydawnictwo

12:00

Wpływ tzw. Regulacji U-space na sektor general aviation

wystąpienie

12:20

DEBATA: Rynek lotniczego cargo w dobie covid-19. Kierunki i szanse rozwoju

 • Wyzwania dla przewoźników i portów lotniczych w dobie rozwoju cargo lotniczego
 • Jak branża radzi sobie w dobie kolejnych fal pandemii?
 • Nowe technologie w transporcie lotniczym

W gronie panelistów:

 • Mariusz Kuczek, Cargo Business Development Manager, Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach
 • dr hab. inż. Jarosław Kozuba prof. PŚ, Kierownik Katedry Transportu Lotniczego Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej, Politechnika Śląska

Moderator: dr Paweł Zagrajek, Katedra Biznesu w Transporcie, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa

13:40

Przerwa techniczna / Lunch VIP

14:20

Podział na sesje równoległe

Sesja I - BEZPIECZEŃSTWO I PASAŻER

Sesja II - KONTROLA POWIETRZNA I PRZEMYSŁ LOTNICZY

14:20

DEBATA: Bezpieczeństwo lotnicze w czasie pandemii

 • Jak oceniane jest bezpieczeństwo lotów po 1,5 roku trwania pandemii?
 • Które rozwiązania się sprawdziły, co wymaga pilnego wdrożenia?
 • Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa lotów, oraz personelu – obsługi naziemnej i załóg powietrznych

W gronie panelistów:

 • prof. nadzw. dr hab. Anna Konert, Dziekan
  Wydziału Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego

15:20

DEBATA: Powrót pasażerów. Jak pandemia zmieniła standardy obsługi podróży lotniczych?

 • Paszporty covidowe – gwarant ożywienia branży lotniczej?
 • Polityka cen biletów – czy się zmieni? W jaki sposób?
 • Turystyka lotnicza vs. obostrzenia w poszczególnych krajach
 • Współpraca przewoźników z touroperatorami
 • Obsługa pasażerów w Polsce vs. Obostrzenia i ograniczenia w obsłudze w innych krajach Europy
 • Jak ożywić loty biznesowe po ustaniu pandemii?

W gronie panelistów:

 • Sebastian Gościniarek, Partner, BBSG

16:20

Zakończenie Kongresu w sesji I

14:20

DEBATA: Rola przemysłu w walce o większą ekologiczność transportu lotniczego

 • Przemysł lotniczy a kwestie emisji CO2. Czy czas na bezemisyjne latanie?
 • Rola paliw w kontekście ekologizacji branży
 • Które ”zielone rozwiązania” mają największe szanse zadomowić się w branży lotniczej?

W gronie panelistów:

 • dr inż. Paweł Stężycki, Dyrektor Naczelny, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • Grzegorz Brychczyński, Ekspert lotniczy, V-ce Przewodniczący Krajowej Sekcji Lotniczej i Technik Kosmicznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Moderator: dr inż. Tomasz Balcerzak, Politechnika Śląska

15:20

DEBATA: Air Traffic Management – wyzwania związane z zarządzaniem przestrzenią powietrzną w obliczu obecnej sytuacji w branży lotniczej

 • iTEC – implementacja systemu w Polsce
 • Priorytety żeglugi powietrznej w Polsce w odniesieniu do oczekiwań portów lotniczych i przewoźników

16:20

Jak technologia blockchain może zmienić branżę lotniczą?

wystąpienie

16:40

Zakończenie Kongresu w sesji II

W gronie prelegentów:

(wszyscy prelegenci i paneliści zostaną przedstawieni wkrótce)

Sebastian Mikosz

Starszy wiceprezes Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA)

Adrian Furgalski

Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Aleksandra Juda

Prezes Zarządu, LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

Artur Tomasik

Prezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych, Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA

Piotr Samson

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Łukasz Malinowski

Dyrektor Zarządzający, redaktor naczelny, TOR Wydawnictwo

dr hab. inż. Jarosław Kozuba prof. PŚ

Kierownik Katedry Transportu Lotniczego Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej, Politechnika Śląska

Mariusz Kuczek

Cargo Business Development Manager, Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach

dr Paweł Zagrajek

Katedra Biznesu w Transporcie, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa

prof. nadzw. dr hab. Anna Konert

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego

dr inż. Paweł Stężycki

Dyrektor Naczelny, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

Grzegorz Brychczyński

Ekspert lotniczy, V-ce Przewodniczący Krajowej Sekcji Lotniczej i Technik Kosmicznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

dr inż. Tomasz Balcerzak

Politechnika Śląska

REJESTRACJA

Koszt uczestnictwa stacjonarnego

Koszt uczestnictwa stacjonarnego

1290 PLN netto

Koszt uczestnictwa stacjonarnego

Poprzednia edycja​

Odbudowa potoków pasażerskich w lotnictwie zajmie prawdopodobnie około czterech lat – powiedział w wystąpieniu otwierającym III Kongres Rynku Lotniczego wiceprezes międzynarodowego stowarzyszenia przewoźników lotniczych IATA Sebastian Mikosz. Jak dodał, aby spełnił się ten optymistyczny scenariusz, branża potrzebuje przede wszystkim przywrócenia przewidywalności przepisów. IATA współpracuje z WHO i rządami państw nad zapewnieniem jak najbezpieczniejszych warunków odmrażania rynku.

+
Uczestników na konferencji stacjonarnej
+
Uczestników online
+
Patronów i Partnerów

Miejsce wydarzenia:

Budynek Centrum Nauki Kopenik położony jest przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 20

Lotnisko – Warszawa Okęcie – 14 km
Dworzec kolejowy – Warszawa Centralna – 3 km
Dworzec kolejowy – Warszawa Powiśle – 1,6 km
Stacja II linii metra – Metro Centrum Nauki – 50 0m

Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeże Kościuszkowskie 20,
00-390 Warszawa

Kontakt:

Rejestracja

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Łubianka

tel: 532 851 564

email: katarzyna.lubianka@tor-wydawnictwo.pl

Partnerzy

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

Program

Osoby zainteresowane uczestnictwem w panelu lub w charakterze Prelegenta prosimy o kontakt 

Tomasz Jakubiak

tel: 532 851 567

email: tomasz.jakubiak@tor-konferencje.pl

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby