Andrzej Dycha

Prezes zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu