KONGRES RYNKU LOTNICZEGO 2018

12 WRZEŚNIA 2018, WARSZAWA

Renaissance Warsaw Airport Hotel, Ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 
Centralny Port Komunikacyjny

Organizatorzy

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

PROGRAM KONGRESU

KONGRES RYNKU LOTNICZEGO ZWIŃ
9:00 Rejestracja
10:00 Powitanie
SESJA PLENARNA: PRZYSZŁOŚĆ ZWIŃ
10:10 Wystąpienie otwierające
10:30 Debata otwierająca: Centralny Port Komunikacyjny – jak wpłynie na rzeczywistość transportową w Polsce i w Europie?
 • CPK w krajowej polityce transportowej 
 • Dostępność komunikacyjna lotniska. Finansowanie infrastruktury dojazdowej ze środków UE 
 • Szanse i ryzyka związane z budową 
 • Czy można policzyć wpływ CPK na polską gospodarkę? 
 • Konkurencja ze strony innych hubów
11:50 Debata strategiczna: Loty dalekiego zasięgu, europejskie, krajowe, czartery – gdzie tkwi główny potencjał dla rozwoju przewozów lotniczych?
 • Konkurencja na rynku przewozów dalekiego zasięgu 
 • Wpływ Brexitu na europejską branżę lotniczą 
 • Rozwój rynku czarterów
13:00 Przerwa techniczna
SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SESJA: PASAŻER ZWIŃ
13:30 Debata: Technologie zwiększające komfort i bezpieczeństwo pasażera w transporcie lotniczym
 • Szybkość i wygoda odpraw 
 • Kwestie bezpieczeństwa a prawo do prywatności 
 • Zdrowie a podróże dalekodystansowe
14:30 Debata: Jak zwiększać przychody portów z operacji pozalotniczych? 
 • Organizacja stref handlowych na lotnisku 
 • Szybka odprawa a funkcjonowanie travel retail
 • Parking jako kluczowy element dla poprawnego funkcjonowania portu lotniczego i jego aspekt przychodowy
15:30 Debata: Dostępność portów lotniczych (kolej, transport publiczny, car-sharing, parkowanie)
 • Współpraca pomiędzy lotniskiem a organizatorami transportu zbiorowego 
 • Finansowanie utrzymania lotnisk 
 • Rozwiązania dla współdzielonej mobilności
16:30 Planowane zakończenie
SESJA: INFRASTRUKTURA I PRZESTRZEŃ ZWIŃ
13:30 Debata: Bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej
 • Cyfryzacja branży lotniczej
 • Samorząd i jego odpowiedzialność za przestrzeń powietrzną
 • Ubezpieczenia a prawo lotnicze
14:30 Debata: Jak optymalnie wykorzystać potencjał lotniczego cargo?
 • Brak samolotów do przewozów towarowych a przewidywalność rynku cargo 
 • Przewozy towarowe w koncepcji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego
15:30 Debata: Kadry dla branży lotniczej
 • Piloci, personel pokładowy, obsługa techniczna, administracja – potrzeby kadrowe sektora lotniczego
 • Kształcenie kadr dla lotnictwa 
 • Wymagania podstawowe dla rozpoczęcia kariery w branży
16:30 Planowane zakończenie

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL

MIEJSCE

Renaissance Warsaw Airport Hotel, Ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa

więcej...

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego.Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jędrzej Puzyński

dyrektor programowy

email: jedrzej.puzynski@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 462 77 44

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa

z-ca dyrektora sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: +48 728 518 765

tel: 22 462 77 41