prof. nadzw. dr hab. Anna Konert

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego