Michał Mikołajczak

Dyrektor Biura Operacyjnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej