Maciej Rodak

Zastępca Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej