Janusz Janiszewski

Prezes, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej