Hemant Mistry

Dyrektor ds. Transformacji Energetycznej, IATA