dr Piotr Galej

Zastępca Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej