dr Paweł Zagrajek

Katedra Biznesu w Transporcie, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa