dr inż. Tomasz Balcerzak

Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego, Uczelnia Łazarskiego, Ekspert Europejskiej Rady Innowacji