dr hab. inż. Jarosław Kozuba prof. PŚ

Kierownik Katedry Transportu Lotniczego Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej, Politechnika Śląska