dr Beata Lubos

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa