Artur Tomasik

Prezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych, Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA